Arrangementer

HEGNSLUND

23 februar 2017

Forårssæsonens første besøg omfatter landstedet Hegnslund, oprindelig kaldet Tipperary, opført 1914-15 for direktøren for forlaget Gyldendal, Frederik Hegel. Arkitekten var Henning Hansen (1880-1945).

UGLEMOSE

16 marts 2017

Landstedet Uglemose er opført 1920-23 af grosserer Valdemar Uttenthal. Som arkitekt anvendte han den ikke helt almindelige bygmester Aage Lønborg-Jensen (1877-1938). Ikke helt almindelig, fordi han egentlig var kunstmaler, men fra omkring 1912 blev han så optaget af byggeri, at han også slog igennem som arkitekt.

GENERALFORSAMLING

26 april 2017

Mødested: Store Kannikestræde 19, 1. sal, 1169 København K. 
Generalforsamling med efterfølgende foredrag ved professor Martin Zerlang om perioden, der er omdrejningspunkt for forårets tema, nemlig ”gullaschtidens arkitektur”.

FORSOMMERTUR

11 juni 2017

Den årlige sommertur tager os i år til Nordsjælland, hvor vi skal opleve nogle karakteristiske bygninger fra Gullaschtiden. Vort første mål bliver Egelund Slot sydvest for Fredensborg, efterfulgt af Karlebo Avlsgård og derefter en række villaer langs Strandvejen.