BYVANDRING

25 april 2018

Byvandring i indre by omkring Amagertorv og Højbro Plads til nogle af de bygninger/områder, der var afgørende for perioden op mod bygningsfredningslovens indførelse.