DE GAMLE STUDENTERKOLLEGIER I STORE KANNIKESTRÆDE

06 marts 2019

Omvisning ved foreningens formand, Claus M. Smidt og alumner på de enkelte kollegier.