FREDERIKSBERG SLOTSHAVE – SØNDERMARKEN

28 oktober 2017

Rundvisning i Frederiksberg Slotshave ved landskabsarkitekt Niels Mellergaard, Slots- og Kulturstyrelsen.