UGLEMOSE

16 marts 2017

Landstedet Uglemose er opført 1920-23 af grosserer Valdemar Uttenthal. Som arkitekt anvendte han den ikke helt almindelige bygmester Aage Lønborg-Jensen (1877-1938). Ikke helt almindelig, fordi han egentlig var kunstmaler, men fra omkring 1912 blev han så optaget af byggeri, at han også slog igennem som arkitekt.