EFTERSLÆGTSELSKABETS SKOLE

22 oktober 2020

Efterslægtsselskabets skole er opført af arkitekt Henning Hansen i 1940. Omvisning ved rektor Anne Frausing.