PRINSENS PALÆ

30 maj 2023

Bygningen, der i dag rummer Nationalmuseet, er et resultat af en meget lang og omskiftelig historie. Opført på åstedet for et af de vigtigste slag i Danmarks historie har den ældste del af Nationalmuseets

bygning først været købmandsgård og så kongeslot, bolig for kronprinsen og den kongelige familie; den har huset embedsmænd og kunstnere og har givet rum til atelierer og retssale og lærde selskaber. Omvisning ved foreningens næstformand, museumsinspektør, seniorforsker Ulla Kjær.

OBS. BESØGET ER PT. OVERTEGNET.