PRINSENS PALÆ

30 maj 2023

Bygningen, der i dag rummer Nationalmuseet, er et resultat af en meget lang og omskiftelig historie. Opført på åstedet for et af de vigtigste slag i Danmarks historie har den ældste del af Nationalmuseets

bygning først været købmandsgård og så kongeslot, bolig for kronprinsen og den kongelige familie; den har huset embedsmænd og kunstnere og har givet rum til atelierer og retssale og lærde selskaber. Omvisning ved foreningens næstformand, museumsinspektør, seniorforsker Ulla Kjær.

OBS. BESØGET ER PT. OVERTEGNET. 

 

Info

Nærmere oplysning om mødested og/eller -tid oplyses ved indmeldelse i foreningen.