Bøger

Bøger kan – så længe oplag haves – købes ved henvendelse til Sekretariatet pr. mail via email@gbb.dk Husk navn, adresse, postnummer, by, tlf og email (og medlemsnummer, hvis medlem) - bøgerne sendes pr. efterkrav.

 


 

Harald Langberg: Nyt og Gammelt – Den æstetiske fordring til relationer mellem nyt og gammelt af værdi i bybygning.

Some description

Foreningen til Gamle Bygningers Bevarings udgivelse af et manuskript om forholdet mellem nyt og gammelt i byudviklingssammenhænge, som var afleveret til Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Forfatteren til dette manuskript var foreningens mangeårige sekretær og redaktør Harald Langberg, og han havde forsynet sin tekst med en håndtegnet forside, som entydigt angav, at den var tænkt udgivet af foreningen i 1964. Udgivelsen havde dog aldrig fundet sted, og efter forskellige overvejelser om hvordan vi kunne bruge teksten, endte vi med at konkludere, at den stadig er helt aktuel. Bogen udgives nu 50 år efter den var tiltænkt suppleret med illustrationer og et nogle forklarende nutidstekster. Redaktionsudvalget har bestået af tidligere bestyrelsesmedlem, arkitekt m.a.a. Peder Elgaard, samt tre nuværende bestyrelsesmedlemmer Hanne Christensen, Ulla Kjær og Peter Kristiansen.

Foreningen har været så heldigt for et par år siden at overtage et fond med det formål at formidle det gamle København, og med støtte i Harald Langbergs kredsen om de mange spørgsmål, der rejser sig, hver gang noget gammelt fornyes, blev vi enige om i bogen at præsentere et nyt og et gammelt København. Et gammelt i form af en række fotografier på Nationalmuseet Antikvarisk-Topografiske Arkiv, taget for op til 125 år siden – og et nyt i form af de samme udsnit af byen, taget i foråret 2014 af Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna. Det har resulteret i en del tankevækkende sammenstillinger. Noget ligner sig selv, noget er fornyet og noget endog på det smukkeste, og andet burde kunne få en og anden byplanlægger til at skynde sig med at få rettet op på de indlysende miserer.

 

80 s., rigt ill. i farver og sort/hvid, indb.
Medlemspris kr. 98,- + forsendelse
Andre betaler kr. 128,- + forsendelse