Bøger

Bøger kan – så længe oplag haves – købes ved henvendelse til Sekretariatet pr. mail via email@gbb.dk Husk navn, adresse, postnummer, by, tlf og email (og medlemsnummer, hvis medlem) - bøgerne sendes pr. efterkrav.

 


 

Harald Langberg: Nyt og Gammelt – Den æstetiske fordring til relationer mellem nyt og gammelt af værdi i bybygning.

Some description

Foreningen til Gamle Bygningers Bevarings udgivelse af et manuskript om forholdet mellem nyt og gammelt i byudviklingssammenhænge, som var afleveret til Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Forfatteren til dette manuskript var foreningens mangeårige sekretær og redaktør Harald Langberg, og han havde forsynet sin tekst med en håndtegnet forside, som entydigt angav, at den var tænkt udgivet af foreningen i 1964. Udgivelsen havde dog aldrig fundet sted, og efter forskellige overvejelser om hvordan vi kunne bruge teksten, endte vi med at konkludere, at den stadig er helt aktuel. Bogen udgives nu 50 år efter den var tiltænkt suppleret med illustrationer og et nogle forklarende nutidstekster. Redaktionsudvalget har bestået af tidligere bestyrelsesmedlem, arkitekt m.a.a. Peder Elgaard, samt tre nuværende bestyrelsesmedlemmer Hanne Christensen, Ulla Kjær og Peter Kristiansen.

Foreningen har været så heldigt for et par år siden at overtage et fond med det formål at formidle det gamle København, og med støtte i Harald Langbergs kredsen om de mange spørgsmål, der rejser sig, hver gang noget gammelt fornyes, blev vi enige om i bogen at præsentere et nyt og et gammelt København. Et gammelt i form af en række fotografier på Nationalmuseet Antikvarisk-Topografiske Arkiv, taget for op til 125 år siden – og et nyt i form af de samme udsnit af byen, taget i foråret 2014 af Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna. Det har resulteret i en del tankevækkende sammenstillinger. Noget ligner sig selv, noget er fornyet og noget endog på det smukkeste, og andet burde kunne få en og anden byplanlægger til at skynde sig med at få rettet op på de indlysende miserer.

 

80 s., rigt ill. i farver og sort/hvid, indb.
Medlemspris kr. 98,- + forsendelse
Andre betaler kr. 128,- + forsendelse

 


 

Allan Tønnesen, Claus M. Smidt, Ulla Kjær (red.): HELE SAMFUNDETS EJE

Some description

Den 12. marts 2018 var det 100 år siden, at Danmark fik en bygningsfredningslov. På dette tidspunkt havde Foreningen til gamle Bygningers Bevaring rundet sit første årti, og den blev en af hovedaktørerne i spillet omkring den nye lov. Foreningen havde også allerede registreret en del bevaringsværdige bygninger og dermed indledt sit vigtige virke med at værne om de gamle bygninger, udbrede kendskabet til dem og vække interessen for dem. Hertil kommer, at det var Foreningen, der stod fadder til oprettelsen af en af de vigtigste institutioner i håndhævelsen af den ny lov, nemlig Det særlige Bygningssyn. Da vi således føler et vist medansvar for bygningsfredningsloven, har bestyrelsen taget initiativ til at markere dens jubilæum med udsendelsen af en bog om de første hundrede år.

Bogen er rigt illustreret med ældre optagelser fra især Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv, en del fra forfatternes egne arkiver, hvoriblandt optagelser ved forfatterne selv; og endelig med en lang række fotografier optaget til bogen ved Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna. Den er forsynet med

et fyldigt person- og stedregister ved historiker Bjørn Westerbeek Dahl.

 

264 s., rigt ill. i farver og sort/hvid, indb.
Pris kr. 298,- + forsendelse

OBS. Denne bog rekvireres direkte ved Syddansk Universitetsforlag: http://www.universitypress.dk/shop/search-1.html?keyword=hele+samfundets+eje