Bliv medlem

 

PERSONDATABESKYTTELSE

Pga. persondataforordningen har vi behov for at få tilføjet flg. tekst til hjemmesiden:

Som følge af ikrafttræden af Persondataforordningen har Foreningen opdateret sin persondatapolitik pr. 25. maj 2018.

For at kunne realisere Foreningens formål om at værne om bygningskulturarven og udbrede kendskabet til bygningskulturarven, har Foreningen brug for at modtage og behandle personoplysninger for sine medlemmer til brug for arrangementer, udgivelse af medlemsblad mv.

Medlemmer af Foreningen samtykker derfor ved deres medlemskab til, at foreningen behandler og opbevarer personoplysninger i form af medlemmets navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse. Derudover behandler Foreningen også oplysninger om eksempelvis indmeldelsesår og evt. restancer.

Personoplysningerne opbevares af Foreningens dataansvarlige på forsvarlig måde, og er alene tilgængelige for bestyrelsens medlemmer til brug for Foreningens arbejde med at realisere sit formål.

Ethvert medlem kan anmode om at få udleveret, korrigeret eller slettet de opbevarede personoplysninger. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at en sletning sidestilles med en udmeldelse.

Derudover foretager Foreningen periodisk sletning af medlemmers personoplysninger, typisk ved manglende betaling af medlemskontingent.

Særligt vedrørende fotos gør Foreningen opmærksom på, at der til møder og arrangementer normalt vil blive taget fotos, og at disse kan blive anvendt i Foreningens publikationer, på Foreningens hjemmeside eller på sociale medier i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer.

Dataansvarlig i Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring er Foreningens sekretær, Camilla L. Nybye.

Klage over behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, se www.datatilsynet.dk.

 


 

MEDLEMSKAB

Ja, jeg vil gerne melde mig ind i Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring:
Årskontingent kr. 300,- for én person; husstandskontingent 375,- for to personer, der bor på samme adresse; studerende og unge under 25 år kr. 150,- for én person.
Kontingentet betales forud.

* Det er frivilligt at indtaste e-mail, men adressen kan blive anvendt, hvis der er ændringer i programmet eller foreningen udsender særlige medlemstilbud.